Tag Archive | silicone molding

Nikolai (Part 4) – Silicone Feet / Shoes with Tie-Downs

Nikolai (Part 4) – Silicone Feet / Shoes with Tie-Downs

Continues from Part 3. Next step: feet ..

Nikolai (Part 3) – Face Expression Plates

Nikolai (Part 3) – Face Expression Plates

Continues from Part 2. Face plates in clay. .